தண்ணீரில் ஸ்மார்ட்போன்கள் விழுந்துவிட்டால் செய்ய வேண்டிய 5 விடயங்கள்

உலகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு மிக அதிகமாக உள்ளது, அதன்பின் இப்போது வரும் ஸ்மார்ட்போன்கள் பல தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வெளிவருகிறது, இருந்தபோதிலும் சில ஸ்மார்ட்போன்கள் தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டால் பின்பு அவற்றை உபயோகப்படுத்த முடியாது. சில ஸ்மார்ட்போன்கள்...

பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பான Wi-Fi கிடைக்கும் வழிமுறைகள்

தற்போது பெரும்பாலும் ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் மொபைல் போன் உபயோகிக்கும் மக்கள் Wi-Fi/Hotspot மூலமாக இணையதளம் பயன்படுத்திகிறார்கள். அதிகமாக ஹோட்டல், காபி கடை, ஷாப்பிங் மால்கள், விமான நிலையங்களில் Wi-Fi இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் மூலம் பயன்படுத்தும் இணையதளத்தால்...

Recent Posts