வீட்டையும் நாட்டையும் பாதுகாக்கும் 5 சிறந்த CCTV கேமரா

இப்போபோதுல்லாம் நாட்டில் குற்றம் அதிகரித்து வருகின்றன அதை கண்டு பிடிக்கவும் குற்றவாளிகளுக்கு பயம் வரவும் CCTV கேமரா மிகவும்  அவசியமாக உள்ளது. வீட்டில் மற்றும் தெருக்களில் CCTV கேமரா பொருத்துவதன் மூலம் பல குற்றங்களை தவிர்க்கலாம். 5...

Wi-Fi யை வேகமாக செயல்படுத்த உதவும் 5 வழிமுறைகள்

சில நேரங்களில் Wi-Fi இணைப்பு உங்கங்களுடைய எதிர்பார்ப்பிர்கேற்ப வேகமாக இல்லாமல் போகலாம்.  அதை சரி செய்து  நம் சூழ்நிலைக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ள பல  வழிகள் உள்ளன. உங்கள் Wi-Fi தேவைக்கு நல்ல இடத்தை தேர்வு செய்யவும்:...

Recent Posts